Bölüm Başkanının Mesajı

           Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  dört  yıllık eğitim sonunda , Türkçeyi doğru ve güzel konuşan, duygu ve düşüncelerini etkili  biçimde ifade edebilen , Türkçenin konuşulduğu geniş  coğrafyayı  ve bu coğrafyadaki kültürel değişimleri tanıyan, izleyen, karşılaştırmacı yaklaşımlarla değerlendirebilen farkındalıkları  ve kültürel sorumlulukları gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

            Bölümde yürütülen  program  geçmişten günümüze Türk dil ve edebiyat bilgilerini aktarmak, dil ve edebiyat incelemelerinde dünyada uygulanan  teorik yaklaşımları tanıtmak hedefiyle hazırlanmış, seçmel derslerle zenginleştirilmiştir. Türk Lehçeleri  ve Türk Dünyası edebiyatları, çağdaş edebiyat yazarları ve dünya edebiyatındaki yönelişler, dil ve dilbilim araştırmaları tanıtılırken, teknolojiden yararlanabilen, dil ve edebiyat meseleleri üzerine düşünerek  projeler üretebilen, Türk dili ve edebiyatı metinlerini filolojik bağlamda değerlendirebilen gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

            Edebî ve kültürel  varlığımızı yurt içinde ve dünyada anlatabilecek düzeyde yetişen  mezunlarımız  bu yöndeki çalışmalarda etkin görev almakta; pedagojik formasyon alarak özel ve resmi okullarda ya da dershanelerde öğretmen olabilmekte, yüksek lisans ve doktora yaparak akademik hayata yönelmektedirler.Araştırmacı kimliklerinin  yanı sıra  edebî zevk ve eleştiri gücüne sahip olarak yetişen mezunlarımız Türk dili okutmanı, yabancılara Türkçe dersi öğretim elemanı, metin çevirmeni, redaktör, editör, metin yazarı, kültür ve sanat danışmanı, arşiv ve kütüphanelerde araştırmacı, olarak da  çalışabilmektedirler.

            Öğrencilerimize lisans öğrenimleri süresince “Öğrenci değişim programları” aracılığıyla  yurt dışındaki üniversitelerin eğitimlerinden de yaralanma olanakları sunulmaktadır.

            Dört yıllık eğitim süresince bilgi kaynaklarını ve  bu kaynakların nasıl kullanılacağını öğretmeyi hedeflediğimiz ve geleceğin kültür mimarları olarak gördüğümüz  öğrencilerimizden  beklentimiz düşünmeleri, sorgulamaları, yaratıcı yönlerini geliştirerek gelecek nesiller için yeni ufuklar açacak bireyler olarak yetişmeleridir.

Prof. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK

Bölüm Başkanı


Bu sayfa Turkish Language and Literature tarafından en son 09.09.2020 15:05:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM